Vinasun lỗ 185 tỷ đồng, cắt giảm hơn 1.300 nhân viên
VnEconomy - 28/10/2020

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Vinasu ( mã VNS-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, doanh thu thuần của VNS trong quý 3 đạt gần 222 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Vinasun tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn, khiến công ty lỗ gộp 21 tỷ đồng và lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 78,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, Vinasun ghi nhận có hơn 21 tỷ đồng lợi nhuận khác và báo lỗ quý 3/2020 là hơn 57 tỷ đồng.

VNS cho biết, quý 3 lỗ hơn 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 33 tỷ đồng - tương ứng giảm 272% là do bị ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid 19 làn cho doanh thu dịch vụ taxi quý 3/2020 sụt giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 743 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh chính chịu lỗ 228 tỷ đồng - cùng kỳ lãi gần 47 tỷ và lỗ sau thuế là 185 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 94 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản của công ty tiếp tục đi xuống từ 2.629 tỷ đồng đầu năm còn 2.127 tỷ đồng trong quý này. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 467 tỷ đồng, riêng kỳ này là lỗ hơn 183 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2020, Vinasun có 4.483 nhân viên, giảm 140 người so với cuối quý 2 (4.623 người) và giảm 1.307 người nếu so với thời điểm cuối năm 2019 (5.790 người).

Được biết, năm 2020, Vinasun đặt kế hoạch doanh thu 1.180 tỷ đồng, giảm hơn 59% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế là -115 tỷ đồng.