Dinh I Đà Lạt bị cho thuê không qua đấu giá
Lao động - 22/11/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát tình hình đầu tư, thực hiện nghĩa vụ tài chính và đề xuất phương án xử lý vốn đầu tư liên quan đến dự án King Palace của Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo kết luận 929 (ngày 12.6.2020) của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch ngày số 6865 (ngày 14.8.2020) của UBND tỉnh thì dự án xây dựng Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp (King Palace) do Công ty Hoàn Cầu làm chủ đầu tư thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo kết luận 929 của Thanh tra Chính phủ, dự án vi phạm một số quy định tại khoản 1, Điều 52, Luật Đất đai và việc cho thuê nhà đất Dinh I, các biệt thự trên khuôn viên đất 1,86 ha không qua đấu giá là vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 43, Nghị định 52 của Chính phủ.

Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất tại khu vực Dinh I, phường 10, Đà Lạt (đợt 1) tại quyết định 2684 ngày 9.12.2014 với diện tích 158.632 m2. Trong đó, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) là 17.542 m2. Thời hạn thuê đất 50 năm.