Hòn đảo cho thuê 40 USD một đêm
VnExpress - 31/8/2020

Khánh Trần (theo MSN)