Khách sạn nổi lấy cảm hứng phim James Bond
VnExpress - 30/7/2020

Khánh Trần (theo Insider)

Ảnh và video: Anthénea.

Xem thêm:

Hải mã bơi quanh giường khách nhí

Khách sạn toa tàu giá 485 USD mỗi đêm