Mẫu Sơn mùa hoa đào rừng
VnExpress - 10/3/2020

Huỳnh Phương

Ảnh: Bùi Vinh Thuận