Thể dục trí não với năm câu đố
VnExpress - 18/10/2020

Câu 1: Tìm mật mã để mở khóa?

Đố

>>Đáp án

Câu 2: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Đố - 2

>>Đáp án

Câu 3: Có bao nhiêu tam giác trong hình?

Thể dục trí não với năm câu đố - 4

>>Đáp án

Câu 4: Thêm cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng.

Thể dục trí não với năm câu đố - 6

>>Đáp án

Câu 5: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Thể dục trí não với năm câu đố - 8

>>Đáp án

Theo Power of Enjoyment