Bộ Nội vụ bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp vụ
Vietnamnet - 30/6/2020

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vào chiều 30/6, Bộ Nội vụ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ.

Cụ thể, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Ninh, Phó Vụ trưởng – Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng giữ chức vụ Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Nội vụ cũng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Tuấn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin -  giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 

Ông Nguyễn Ánh Dương, Chuyên viên chính Vụ Chính quyền địa phương được Bộ trưởng Nội vụ bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương.

Bà Lương Thị Hải Anh, Chuyên viên chính Vụ Công tác thanh niên được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên.

Thu Hằng