Đêm không điện ở tâm bão Quảng Ngãi
VnExpress - 29/10/2020

Quỳnh Trần - Phước Tuấn