Đêm không ngủ ở Sở chỉ huy tiền phương cứu hộ
VnExpress - 19/10/2020

Nguyễn Hải - Đức Hùng