Quá trình trở thành Bí thư Thành ủy TP.HCM của ông Nguyễn Văn Nên
Vietnamnet - 18/10/2020

Sau thời gian dài làm việc ở Trung ương với cương vị Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (2013 - 2016) rồi Chánh văn phòng Trung ương Đảng (2016 - 11/10/2020), ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định về địa phương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa XI diễn ra vào chiều tối 17/10 đã bầu ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới đây là quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Nên:

Thu Hằng