Việt Nam nói về tài liệu giải mật chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ
Lao động - 14/1/2021

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường nhất quán của Việt Nam là: "Việt Nam mong muốn và hoan nghênh các sáng kiến liên kết và kết nối ở khu vực, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, dựa trên luật lệ và luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các nước, bao gồm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình".

Lê Thị Thu Hằng lưu ý, lập trường này đã được Việt Nam và các nước ASEAN chia sẻ trong Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương và Thái Bình (AOIP).

Ngoài ra, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo giới quốc tế liên quan đến việc Mỹ đề ra kế hoạch tích hợp hải quân, thủy quân lục chiến nhằm ứng phó những thách thức mới, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, lập trường của Việt Nam rằng các quốc gia trong và ngoài khu vực cần đóng góp có trách nhiệm vào mục tiêu chung duy trì hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).