Đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
Thể thao văn hóa - 23/5/2020
(Thethaovanhoa.vn) - Tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn công tác làm việc với các địa phương trong tỉnh để kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng nhằm đảm bảo tính kịp thời, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước.
Thị xã Điện Bàn là một trong những địa phương có số người chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhiều nhất, trong đó có hơn 26 nghìn người thuộc các nhóm đối tượng người có công, thân nhân người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền chi trả hơn 37,6 tỷ đồng.
UBND thị xã Điện Bàn đã ban hành quyết định, chỉ đạo tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng. Tuy nhiên, đến ngày 21/5, mới chỉ có 6/20 xã, phường thực hiện chi trả. Theo lãnh đạo thị xã Điện Bàn, sở dĩ việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân còn chậm vì địa phương có số lượng đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đông, các đối tượng hưởng đồng thời nhiều chế độ đãi ngộ.
  • Điều tra vụ 'ém' tiền hỗ trợ điện sinh hoạt của hộ nghèo
Bên cạnh đó, các đối tượng này còn trùng với nhóm được hỗ trợ khác theo Nghị quyết 42 của Chính phủ nên trong quá trình rà soát, lập danh sách các đối tượng gặp khó khăn, dễ trùng lắp, dẫn đến tiến độ hoàn thành chưa đảm bảo đúng thời gian quy định.
Tại huyện Núi Thành, địa phương ký kết với Bưu điện huyện đã hoàn thành việc chi trả cho nhóm đối tượng người có công và bảo trợ xã hội. Đối với các nhóm đối tượng khác, việc chi trả tiền hỗ trợ còn chậm do nhiều vướng mắc trong thực hiện chi trả như: Lao động tự do buôn bán nhỏ lẻ tại xã khác cùng huyện hoặc một số địa phương ngoài huyện. Những người này thường sáng đi chiều về, không có tạm trú tạm vắng, địa phương nhận đơn của những người này khó xác định có phải là lao động tự do ở địa phương khác không, thậm chí không thể xác định họ làm ngành nghề gì ở địa phương khác, có thuộc lao động trong nhóm được hỗ trợ không.