Hài hước Jin và Suga BTS phản ứng trái ngược với đồ ăn
Thể thao văn hóa - 31/8/2020
(Thethaovanhoa.vn) - Các ARMY (cộng đồng hâm mộ BTS) đã nhận thấy sự đối nghịch hoàn toàn giữa JinSuga trong chuyện ăn uống.
Jin ăn vì sở thích! Bất cứ khi nào xuất hiện trước máy quay trong lúc đang ăn, trông Jin đều vô cùng thích thú với món mình đang thưởng thức.
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
Jin BTS và biểu cảm với đồ ăn
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
Trông Jin ăn ngon đến nỗi người xem cũng muốn... xin một miếng
Jin thường chia sẻ món ăn mà anh ăn với fan, chỉ vì anh ấy hào hứng với món đó. 
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
Nhưng cảm xúc của Suga dành cho đồ ăn lại hoàn toàn trái ngược. Dường như anh chỉ ăn để tồn tại.
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
Suga hiếm khi tỏ ra hào hứng với các món ăn, mà chỉ ăn như thể đó là một việc phải làm.
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
Có vẻ như nó thực sự khó nuốt
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
 Suga không chắc về thứ anh đang ăn - hoặc nếu có thì hẳn là nó rất vô vị
(Thethaovanhoa.vn) - Các ARMY (cộng đồng hâm mộ BTS) đã nhận thấy sự đối nghịch hoàn toàn giữa JinSuga trong chuyện ăn uống.
Jin ăn vì sở thích! Bất cứ khi nào xuất hiện trước máy quay trong lúc đang ăn, trông Jin đều vô cùng thích thú với món mình đang thưởng thức.
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
Jin BTS và biểu cảm với đồ ăn
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
Trông Jin ăn ngon đến nỗi người xem cũng muốn... xin một miếng
Jin thường chia sẻ món ăn mà anh ăn với fan, chỉ vì anh ấy hào hứng với món đó. 
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
Nhưng cảm xúc của Suga dành cho đồ ăn lại hoàn toàn trái ngược. Dường như anh chỉ ăn để tồn tại.
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
Suga hiếm khi tỏ ra hào hứng với các món ăn, mà chỉ ăn như thể đó là một việc phải làm.
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
Có vẻ như nó thực sự khó nuốt
BTS, Jin, Suga, Jin BTS, Suga BTS, Jin yêu đồ ăn, Suga khó tính, Jin phản ứng với đồ ăn, Suga phản ứng với đồ ăn, Jin và Suga, Jin Suga ngược nhau, Jin Suga trái ngược
 Suga không chắc về thứ anh đang ăn - hoặc nếu có thì hẳn là nó rất vô vị